1. Zeer licht: verbrandt snel
2. Licht: verbrandt licht
3. Getint: verbrandt soms
4. Donker: verbrandt zelden
5. Zeer donker: verbrandt niet