Veelgestelde vragen

We ontvangen regelmatig vragen over de producten van Roter. Over onze vitaminen, blaasontsteking, pijn & koorts en hoest & keelpijn. Hieronder zie je de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen, maak dan gebruik van ons contactformulier. We zullen zo snel mogelijk reageren.

Verkrijgbaarheid Verkrijgbaarheid

Wij doen ons uiterste best om zo goed mogelijk verkrijgbaar te zijn. Onze producten zijn verkrijgbaar via winkels (zoals Kruidvat, Etos, Albert Heijn etc) en online. Het kan voorkomen dat een product tijdelijk niet leverbaar is of niet overal bij alle verkooppunten beschikbaar is.

Ja dit klopt. Helaas hebben wij dit product uit ons assortiment moeten halen.

Ja dit klopt. Helaas hebben wij dit product uit ons assortiment moeten halen.

Ja dit klopt. Er is een verhoogde vraag naar Vitamine C waardoor niet alle verpakkingsmaterialen meer voorradig zijn. Om toch aan de toegenomen vraag te voldoen is gekozen tijdelijk uit te leveren met verschillende kleuren deksels.

Ja dit klopt. Helaas hebben wij dit product uit ons assortiment moeten halen.

Ja dit klopt. Helaas hebben wij dit product uit ons assortiment moeten halen. Ook Roter Knoflox met gingko is uit ons assortiment.

Hoest & keelpijn Hoest & keelpijn

Keel
• Overbelasting van je stembanden door veel praten of schreeuwen
Luchtwegen
• Winterse kou kan naast je keel ook invloed hebben op luchtwegen
• Inademen van rook

1) Zorg ervoor altijd een glas of flesje water in de buurt te hebben
2) Stop (eventueel tijdelijk) met roken
3) Zorg voor vochtigere lucht in de omgeving waar je bent, waterbakjes aan de verwarming of een luchtbevochtiger in de slaapkamer of leefruimte kan verlichting geven
4) Een dropje kan de keel verzachten
5) Geef je keel rust
6) Zorg dat je hoofd tijdens het slapen wat hoger ligt

ROTER Noscapect bevat sacharose. Voorzichtigheid is daarom geboden bij gebruik van ROTER Noscapect door patiënten met diabetes mellitus.

Nee, wanneer de prikkelhoest/droge hoest niet meer aanwezig is dient direct te worden gestopt met het gebruik van ROTER Noscapect.

Nee, ROTER Noscapect bevat een werkzame stof die de hoestpikkel dempt en dient zodoende alleen symptoom bestrijdend (d.w.z. als er een prikkelhoest/droge hoest aanwezig is), gebruikt te worden.

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Over het gebruik van ROTER Noscapect tijdens de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken in overleg met een arts. Vraag een art of apotheker om advies voordat het geneesmiddel wordt ingenomen.

Gebruik ROTER Noscapect niet als u allergisch bent voor noscapine.

Roter Noscapect kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:
• warfarine, fenprocoumon en acenocoumarol (antistollingsmiddelen)
• fenytoïne (een anti-epilepticum)
• tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen gebruikt om afstoting na een orgaantransplantatie te voorkomen)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bijwerkingen optreden die niet algemeen bekend zijn [zie hierboven], raadpleeg dan een arts of apotheker.

Bij het gebruik van ROTER Noscapect kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
• Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog- of neusslijmvlies
• Sufheid en duizeligheid
• Misselijkheid

Nee, ROTER Noscapect is zonder recept te koop bij apotheek en drogisterij.

De ROTER Noscapect siroop mag door kinderen van 3-6 jaar 2 tot 4 keer per dag worden gebruikt in een dosering van 7,5 ml siroop per keer. Door kinderen van 6-12 jaar kan de siroop 2 tot 4 keer per dag worden ingenomen. De ROTER Noscapect tabletten kunnen door kinderen van 6-15 jaar 3 tot 4 keer per dag worden ingenomen in een dosering van 1 tablet per keer. Kinderen ouder dan 15 jaar kunnen voor de tabletten dezelfde dosering en innamefrequentie aanhouden als volwassenen.

Volwassenen kunnen ROTER Noscapect siroop 3-4 keer per dag innemen in een dosering van 15-30 ml per keer. De ROTER Noscapect tabletten kunnen 3 tot 4 keer per dag worden ingenomen in een dosering van 1 of 2 tabletten per keer.

ROTER Noscapect tabletten zijn geschikt vanaf 6 jaar. Indien een kind jonger is dan 6 alleen op voorschrift van huisarts.

ROTER Noscapect dient beneden de 25°C bewaard te worden, niet in de koelkast en het product dient niet ingevroren te worden. Geneesmiddelen in het algemeen (dus ook ROTER Noscapect) dienen niet in een vochtige ruimte als een douchecel of badkamer bewaard te worden. Bewaar ROTER Noscapect buiten bereik van kleine kinderen. Het product dient in de oorspronkelijke verpakking bewaard te worden.

Wij raden u aan de dagelijkse dosering niet te overschrijden.

ROTER Noscapect tabletten bevatten per omhulde tablet 15 mg noscapinehydrochloride. Noscapine onderdrukt de hoestprikkel, het is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Een goede conditie van uw kind zorgt ervoor dat uw kind minder vatbaar is voor een besmetting van een virus. Zorg er daarom voor dat uw kind goed eet en slaapt. Verder kunt u beter niet roken in de buurt van uw kind en rokerige ruimten met hem/haar mijden.

Hoesten kan virussen en bacteriën door de lucht verspreiden. Deze virussen kunnen anderen besmetten. Hoest daarom bij voorkeur in de holte van de elleboog, of in een papieren zakdoek die slechts eenmaal gebruikt wordt en na dat gebruik weggegooid wordt. Hoest NIET in de handen!

Als je last hebt van prikkelhoest, dan is er meestal sprake van een droge hoest met geen of weinig slijmproductie. De onderstaande tips kunnen helpen bij verlichting van de klachten:
• Zorg ervoor altijd een glas of flesje water in de buurt te hebben.
• Stop (eventueel tijdelijk) met roken.
• Zorg voor vochtigere lucht in de omgeving waar je bent, waterbakjes aan de verwarming of een luchtbevochtiger in de slaapkamer of leefruimte kan verlichting geven.
• Een dropje kan de prikkel verzachten.
• Geef je keel rust wanneer de klachten veroorzaakt worden door overbelasting van de keel/stem.
• Gebruik een middel wat de hoestprikkel dempt.
• Zorg dat je hoofd tijdens het slapen wat hoger ligt.

Probeer bij een vastzittende hoest het ophoesten van het slijm te stimuleren door een slijmoplossend geneesmiddel.

Hoesten is een reflex en ontstaat omdat je luchtwegen stoffen, die irritatie opwekken, naar buiten proberen te werken. Kortom: je luchtpijp signaleert een ongewenste indringer en probeert deze zo snel mogelijk naar buiten te krijgen.

Als je ligt is er minder ruimte in de luchtwegen. Wanneer de slijmvliezen al opgezet zijn, zorgt dit voor een verergering van de hoest. Het ophogen van je kussen kan helpen.

1) Droge hoest en kriebelhoest. Bij een droge hoest komt geen slijm omhoog. De oorzaak is vaak niet duidelijk. Een droge hoest kan zorgen voor aanhoudende hoestbuien, ook ‘s nachts. Een kriebelhoest is een reactie op het geïrriteerde slijmvlies van de luchtpijp.

2) Vastzittende hoest. Een hoest die vastzit op de borst, is meestal het gevolg van een virale of een bacteriële infectie. Bij deze hoest moet het slijm, dat in de luchtwegen zit, opgehoest worden zodat het taaie slijm en ziektekiemen uit de luchtwegen verwijderd worden.

Pijn & koorts Pijn & koorts

U bent allergisch of overgevoelig voor paracetamol of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. U dient dit middel niet gelijktijdig te gebruiken met andere producten die paracetamol bevatten. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Roter Paracetamol Liquid Caps bevat lecithine (dat sojaolie bevat). Indien u allergisch bent voor pinda’s of soja mag u dit geneesmiddel niet innemen.

Zwangerschap: Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering voor een zo kort mogelijke tijd en in de laagst mogelijke dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Borstvoeding: Hoewel paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk, is er geen melding van ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

De inname van voedsel en drinken heeft geen invloed op de werking van paracetamol. Gedurende de behandeling met paracetamol mag geen alcohol worden gebruikt. Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 capsules).

• Autorijden: Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.
• Mensen die overmatig alcohol gebruiken hebben door paracetamol meer kans op leverbeschadiging.
• Alles eten en drinken: Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen (behalve alcohol).
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: misselijkheid, braken, pijn in de maagstreek, slaperigheid, duizeligheid en diarree. Wanneer te veel paracetamol is gebruikt, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de arts of apotheker.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers)
• Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie
• Allergieën (exclusief angio-oedeem)
• Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht
• Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria) • Overdosering en vergiftiging
• Depressie, verwardheid en hallucinaties
• Tremor en hoofdpijn
• Wazig zien
• Oedeem
• Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken
• Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)
• Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)
• Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.
• Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
• Leververgiftiging
• Huiduitslag (exantheem)
• Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)
• Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties
• Ernstige huidreacties

Raadpleeg je arts als je last hebt van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als je andere bijwerkingen ervaart waar je je zorgen over maakt. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Ja (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior) Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Ja (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior) Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Is geschikt voor diabetici (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior). Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Nee (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior) Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Je kunt op elk moment in één keer met het gebruik van paracetamol stoppen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Er is geen melding van ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering voor een zo kort mogelijke tijd en in de laagst mogelijke dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking

Gebruik niet tegelijk ook andere pijnstillers of griep- en verkoudheidsmiddelen die paracetamol bevatten. Controleer altijd de samenstelling van geneesmiddelen zonder én met recept. Veel medicijnen tegen hoofdpijn, pijn bij griep of verkoudheid bevatten onder andere paracetamol. Als je deze middelen gebruikt naast dit middel heb je kans te veel paracetamol binnen te krijgen. Voor een aantal pijnstillers/ geneesmiddelen dient bij het gebruik van ROTER paracetamol contact te worden opgenomen met een huisarts.

Werkt niet bloed verdunnend, paracetamol kan dan ook prima worden gebruikt bij pijn als gevolg van het trekken van een tand of kies. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

• Kinderen vanaf 6 tot 9 jaar: ½ tablet per keer. Max 4 tot 6 keer per 24 uur
• Kinderen van 9 tot 12 jaar: 1 tablet per keer. Max 3 tot 4 x per 24 uur
• Kinderen van 12 tot 15 jaar. 1 tablet per keer. Max 4 tot 6 keer per 24 uur
Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Paracetamol 500mg vanaf 6 jaar. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen.

Deze geneesmiddelen kun je kopen bij drogisterij en apotheek en online via bijvoorbeeld www.drogisterij.net of www.deonlinedrogist.nl.

(Smelt)tabletten werken na een half uur tot 2 uur. Gebruik paracetamol alleen als je pijn hebt. Stop als de pijn is verdwenen. Heb je na 2 dagen nog steeds pijn? Ga dan naar de huisarts. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking

ROTER Paracof is paracetamol met coffeïne. Coffeïne kan het pijnstillend effect van paracetamol versterken. ROTER Paracetamol is pijnstillend met het bekende ingrediënt. ROTER APC is een combinatie van acetylsalicylzuur, paracetamol en coffeïne. Acetylsalicylzuur staat bekend om zowel pijnstillende als ontstekingsremmende werking. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Paracetamol stilt de pijn en verlaagt de koorts. Paracetamol kan gebruikt worden bij verschillende soorten pijn, zoals: hoofdpijn, keelpijn, oorpijn, spierpijn en menstruatiepijn. Ook bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in je lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar je hersenen en je voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt. In de meeste gevallen is paracetamol een goede manier om pijn te bestrijden. Het is te gebruiken bij veel soorten pijn, zoals kiespijn, rugpijn en pijn bij griep. Een half uur tot 2 uur na inname merk je dat de pijn afneemt. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Blaasontsteking Blaasontsteking

Ja dit klopt. De tablet is tegenwoordig voorzien van een natuurlijke transparante coating waardoor de kernkleur van de tablet zichtbaar is. Deze is door toevoeging van cranberry en echinacea rood van kleur.

Dit komt doordat vrouwen een kortere urinebuis hebben en daardoor vatbaarder zijn voor infecties.

Veel drinken, niet de plas ophouden, plas de blaas helemaal leeg, draag katoenen ondergoed, zorg voor een goede hygiëne, plas na het vrijen, gebruik ROTER Cysticare  voor het bedwingen en voorkomen van urineweginfecties.

Roter Cysticare is geschikt voor vegetariërs.

Alleen het omhulsel bevat natuurlijke kleurstoffen. U kunt dan eventueel de inhoud eruit halen en over het eten strooien.

Bij voorkeur niet alles in één keer in nemen maar met 12 uur interval ( bijvoorbeeld 1 ’s morgens en 1 laat in de avond of ’s nachts).

Werkzaamheid van de producten wordt niet beïnvloed door of niet gerelateerd aan voedselopname. U kunt zelf een keuze maken wat voor u het beste uitkomt.

Het is aan te raden om uw huisarts te raadplegen voorafgaand aan het gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Roter Cysticare is in overleg met een arts geschikt vanaf 14 jaar. De diagnose van een blaasontsteking moet door een arts worden vastgesteld.

HPMC is het materiaal waaruit de capsules zelf zijn opgebouwd. HPMC is een polymeer, een cellulosederivaat en is niet van dierlijke oorsprong.

Ja, voor zover bekend is kan dit in combinatie worden gebruikt.

U kunt terecht bij uw plaatselijke drogisterij/apotheek of bijvoorbeeld online via www.drogisterij.net

De inhoud van de capsule heeft de eigenschap te gaan klonteren als dit vermengd wordt in een glas water of door de yoghurt wordt gestrooid. Ons advies is om dit niet te doen.

Ja, zodra de eerste symptomen van urinair ongemak optreden moet ROTER Cysticare 5 dagen lang worden ingenomen in een dosering van 2 capsules per dag.

Vitaminen Vitaminen

Volgens de wetgeving in Nederland zijn dit voedingssupplementen, dan is het niet verplicht om een bijsluiter toe te voegen. Alle relevante informatie staat op de verpakking vermeld.

Nee, deze tabletten zijn geschikt voor vegetariërs en veganisten

Onze nieuwe Roter Gummies 1000 mg vitamine C zijn niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar.

Adviezen over hoeveel vitamines en mineralen er per dag aanbevolen worden, zijn opgesteld door de Gezondheidsraad. Dit is het adviesorgaan van de overheid. De ‘dagelijkse referentie inname’ (RI) kan verschillen per leeftijdsgroep en per geslacht.

Na de houdbaarheidsdatum kunnen wij de kwaliteit niet meer garanderen en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen. Je kunt dan het beste een nieuw exemplaar aanschaffen.

Je kunt de kauwtabletten gerust innemen tijdens je zwangerschap.

Ja, alle ROTER vitamine C producten zijn geschikt voor vegetariërs.

Vitamine C (ascorbinezuur), een wateroplosbare vitamine, is de meest bekende vitamine. Vitamine C ondersteunt je weerstand, maar draagt ook bij aan behoud van sterke botten en sterke tanden. Het ondersteunt een goed functionerend zenuwstelsel en draagt bij aan de energiestofwisseling. Ook bevordert vitamine C de opname van ijzer.