Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: misselijkheid, braken, pijn in de maagstreek, slaperigheid, duizeligheid en diarree. Wanneer te veel paracetamol is gebruikt, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de arts of apotheker.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.