Keel
• Overbelasting van je stembanden door veel praten of schreeuwen
Luchtwegen
• Winterse kou kan naast je keel ook invloed hebben op luchtwegen
• Inademen van rook