Nee, wanneer de prikkelhoest/droge hoest niet meer aanwezig is dient direct te worden gestopt met het gebruik van ROTER Noscapect.