ROTER Noscapect bevat sacharose. Voorzichtigheid is daarom geboden bij gebruik van ROTER Noscapect door patiënten met diabetes mellitus.