Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen.