Bij het gebruik van ROTER Noscapect kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
• Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog- of neusslijmvlies
• Sufheid en duizeligheid
• Misselijkheid