Oorzaken blaasontsteking

Er kunnen meerdere oorzaken zijn die leiden tot een blaasontsteking. Door oorzaken te herkennen kan een blaasontsteking mogelijk worden voorkomen.

Oorzaken van een blaasontsteking

Het is belangrijk om te weten wat de oorzaken zijn van het ontstaan van een blaasontsteking. Op die manier kun je de blaasontsteking en de klachten die daarmee samenhangen effectief bestrijden. Er zijn meerdere redenen aan te geven welke oorzaken aan een blaasontsteking ten grondslag liggen.

Bacteriën als veroorzaker van een blaasontsteking

Eén van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van een blaasontsteking is de aanwezigheid van schadelijke bacteriën in de blaas. Ongeveer 90% van de blaasontstekingen kan worden toegeschreven aan de E.coli bacterie. De bacterie is normaliter aanwezig in ons maag-darmkanaal om te helpen de spijsvertering te reguleren, wanneer deze echter in de blaas terechtkomt kan het irritatie veroblaastonsteking-oorzaakorzaken en dus mogelijk leiden tot een blaasontsteking.

Bacteriën en de blaas

In de meeste gevallen bereiken schadelijke bacteriën de blaas door een slechte hygiëne. Goed afvegen tijdens het bezoek aan het toilet en reinigen na de geslachtsgemeenschap draagt bij aan het voorkomen van de verspreiding van bacteriën via de urinebuis richting de blaas. Het gaat er overigens niet alleen om hoe de bacteriën in de blaas terecht komen, maar uiteraard ook hoe ze weer afgevoerd worden. Goed uitplassen en de blaas legen om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk bacteriën achterblijven is daarom erg belangrijk. In sommige gevallen, zoals een zwangerschap of vergrote prostaat bij mannen, is het moeilijk om de blaas geleegd te krijgen en vergroot daardoor de kans op een blaasontsteking.

Fysieke oorzaken van een blaasontsteking

Naast bacteriën zijn er ook aantal oorzaken van een blaasontsteking te noemen die meer fysiek van aard zijn. Een belangrijke oorzaak is wanneer je last hebt van nierstenen. Doordat de urinebuis ontstoken raakt omdat nierstenen voor een blokkade zorgen krijgen bacteriën volop de kans zich in de blaas te vermenigvuldigen en zo mogelijk voor een blaasontsteking te zorgen.

Fysieke problemen en de blaas

Er zijn daarnaast nog meer fysieke ongemakken die als mogelijke oorzaak van een blaasontsteking aan te geven zijn. Met name situaties waarbij de blaas niet volledig geleegd kan worden kunnen voor een blaasontsteking zorgen, zoals een verlamming, een vergrote prostaat bij mannen of de menopauze bij vrouwen. Tot slot kan een onderdrukt immuunsysteem, al dan niet veroorzaakt door medicatie voor aandoeningen zoals diabetes, bijdragen aan de kwetsbaarheid voor het oplopen van een blaasontsteking.

Oorzaken van blaasontsteking minder kans geven

Fysieke aandoeningen die ten grondslag liggen aan een verhoogde kans op een blaasontsteking is iets waar je niet altijd wat aan kunt doen. Wat je wél zelf kunt doen om te proberen die verhoogde kans op een blaasontsteking naar beneden te brengen. Denk er bijvoorbeeld aan om veel te blijven drinken. Het zorgt ervoor dat je regelmatig moet plassen en daarmee mogelijk ook schadelijke bacteriën afgevoerd worden. Daarnaast is een persoonlijke hygiëne essentieel om de verspreiding van de E.coli bacterie via de urinebuis tegen te gaan.

Beginnende blaasontsteking

Herken je de symptomen en heb je het gevoel dat je te last hebt van een (beginnende) blaasontsteking? Door veel te blijven drinken verdwijnen de klachten meestal vanzelf weer na een aantal dagen. Voor de behandeling van een blaasontsteking is het ook aan te raden ROTER Cysticare* of ROTER Cystiberry* te gebruiken. ROTER Cysticare vermindert na 48 uur de pijn bij het plassen.** ROTER Cysticare helpt daarnaast ook bij het voorkomen van blaasontsteking doordat de schadelijke E-coli bacterie wordt aangepakt, zowel in de darmen als in de urinebuis.

*Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. **Merk je na 48 uur nog geen verbetering? Neem dan contact op met je huisarts.