ROTER Paracetamol Liquid Caps 500 mg*
Beschikbaar als: 20 capsules

ROTER Paracetamol Liquid Caps 500 mg*

Adviesprijs4,29


Paracetamol, pijnstillend en koortsverlagend

  • Helpt bij hoofdpijn, kiespijn, rugpijn, menstruatiepijn en koorts
  • Weinig bijwerkingen bekend, mits gebruikt volgens de bijsluiter
  • Makkelijk in te nemen met water
  • Voor kinderen vanaf 9 jaar
Bestel direct online

Is ROTER Paracetamol Liquid Caps 500 mg iets voor mij?

Heb je last van hoofdpijn, rugpijn, kiespijn of menstruatiepijn? Of heb je last van een koortsaanval? Paracetamol kan helpen acute pijn te verlichten en de koorts te verlagen.

Paracetamol is de meest gebruikte pijnstiller*

Paracetamol is de meest gebruikte pijnstiller*

Hoe werkt ROTER Paracetamol Liquid Caps 500 mg?

De precieze werking van paracetamol is nog nooit helemaal opgehelderd. Men denkt dat paracetamol de werking van ons zenuwsysteem en daarmee de gewaarwording van pijn beïnvloedt. Paracetamol zou ook het aanmaken van prostaglandine beïnvloeden. Prostaglandine zorgt ervoor dat bij letsel onze pijnzenuwen geprikkeld worden.

Het belangrijkste is dat het gebruiken van paracetamol het gewenste effect heeft, namelijk het bijdragen aan de verlichting van hoofdpijn, kiespijn, lage rugpijn of het verlagen van koorts.

Hoe gebruik ik ROTER Paracetamol Liquid Caps 500 mg?

Gebruik

ROTER Paracetamol Liquid Caps 500 mg capsules moeten met een ruime hoeveelheid water worden ingenomen.

Aanbevolen dosering

  • Kinderen van 9 tot 12 jaar: één capsule van 500 mg, 3-4 maal per dag.
  • Kinderen van 12 tot 15 jaar: één capsule van 500 mg 4-6 maal per dag.
  • Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar: één of twee capsules van 500 mg per keer, maximaal 6 capsules per dag.

Het toedieningsinterval moet minstens 4 uur bedragen.

Lees voor gebruik de bijsluiter

 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Hoe moet ik dit middel bewaren?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen en hoe vaak komen ze voor?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd: Zelden (1 op 10.000 tot 1 op 1000 gebruikers) - verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose (na langdurig gebruik), trombopenie, trombocytopenische purpura en leukopenie - allergieën (exclusief angio-oedeem) - afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht - jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria) - overdosering en vergiftiging - depressie, verwardheid en hallucinaties - tremor en hoofdpijn - wazig zien - oedeem - bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken - duizeligheid, koorts en slaperigheid. Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 gebruikers) - pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen) - overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie. - benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koorts-werende werking). - leververgiftiging - huiduitslag (exantheem) - hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) - donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties (ernstige nierfunctiestoornis, interstitiële nefritis, hematurie, anuresis). - zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties zijn gemeld. Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) - acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom. - hemolytische anemie. Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 6 tot 8 capsules) per dag is leverbeschadiging mogelijk.

Mag ik zomaar stoppen met het gebruik van Roter paracetamol Liquid Caps?

Het gebruik van Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Kan ik ook teveel van dit middel gebruiken?

Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een hoge dosis kan er misselijkheid, braken, buikpijn, bleekheid en een gebrek aan eetlust optreden. Het in eenmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn. Overdosis kan leiden tot ernstige leverschade, coma en dood.

Hoe moet ik de capsules innemen?

De capsule heel doorslikken met voldoende water. De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn in zo laag mogelijke dosering. Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen. De aangegeven dosering per 24 uur niet overschrijden vanwege het risico op ernstige schade aan de lever. Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema. Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat is de aanbevolen dosering?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering: Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar (>55 kg lichaamsgewicht):Zo nodig 1 à 2 capsules (500-1000 mg) per keer, zo nodig iedere 4 tot 6 uur herhalen, maximaal 6 doseringen (3000 mg) per 24 uur. Kinderen en adolescenten: De kinderdosering dient gebaseerd te worden op het lichaamsgewicht, en er dient een passende doseringsvorm te worden gebruikt. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende gewichts- en/of leeftijdscategorie. Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar (30-40 kg lichaamsgewicht):1 capsule (500 mg) per keer, maximaal 3 tot 4 doseringen (1500-2000 mg) per 24 uur. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht):1 capsule per keer (500 mg) per keer, maximaal 4 tot 6 doseringen (2000-3000 mg) per 24 uur. Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

Kan ik autorijden met Roter Paracetamol Liquid Caps?

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Kunnen Roter Paracetamol liquid caps worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding?

Zwangerschap: Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering voor een zo kort mogelijke tijd en in de laagst mogelijke dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Borstvoeding: Hoewel paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Kan ik met Roter Paracetamol Liquid Caps alles eten en drinken?

De inname van voedsel en drinken heeft geen invloed op de werking van paracetamol. Gedurende de behandeling met paracetamol mag geen alcohol worden gebruikt. Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 capsules).

Kan ik dit middel gebruiken naast mijn andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast paracetamol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker voordat u start met het gebruik.

Wanneer mag ik dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch of overgevoelig voor paracetamol of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. U dient dit middel niet gelijktijdig te gebruiken met andere producten die paracetamol bevatten. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Roter Paracetamol Liquid Caps bevat lecithine (dat sojaolie bevat). Indien u allergisch bent voor pinda’s of soja mag u dit geneesmiddel niet innemen.

Waar is Roter Paracetamol te koop?

Je kan de producten kopen bij de drogist, apotheek of Online. Lees altijd voor het gebruik de bijsluiter.

Waarvoor kan ik Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg gebruiken?

Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg wordt gebruikt bij milde tot matige pijn en/of koorts. U kunt Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg gebruiken bij: hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

Hoe ziet Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De capsules zijn witte ovale zachte gelatine capsules. Een capsule bevat 500mg paracetamol. De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstrip-verpakkingen van 10 en een doosje bevat 2 strips (20 capsules).

Wat is Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg?

Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.

*Lees voor gebruik de bijsluiter