ROTER APC*
Beschikbaar als: 20 tabletten

ROTER APC*

Adviesprijs1.99


Pijnstillend en koortsverlagend met aspirine

  • Helpt bij hoofdpijn, kiespijn, rugpijn, menstruatiepijn en koorts
  • Bevat aspirine
  • Makkelijk oplosbaar in water
  • Voor kinderen vanaf 7 jaar
Bestel direct online

Is ROTER APC iets voor mij?

Heb je last van hoofdpijn, rugpijn, kiespijn of menstruatiepijn? Of heb je last van een koortsaanval? Paracetamol kan helpen acute pijn te verlichten en de koorts te verlagen. ROTER APC is ook een ontstekingsremmer en kan dus helpen bij bijvoorbeeld pijnlijke gewrichten.

Pijnstillend, koortsverlagend, ontstekingsremmend

Hoe werkt ROTER APC?

De precieze werking van paracetamol is nog nooit helemaal opgehelderd. Men denkt dat paracetamol de werking van ons zenuwsysteem en daarmee de gewaarwording van pijn beïnvloedt. Paracetamol zou ook het aanmaken van prostaglandine beïnvloeden. Prostaglandine zorgt ervoor dat bij letsel onze pijnzenuwen geprikkeld worden.

Het belangrijkste is dat het gebruiken van paracetamol het gewenste effect heeft, namelijk het bijdragen aan de verlichting van acute pijn of het verlagen van koorts. ROTER APC zorgt er verder voor er door de aspirine een ontstekingsremmende werking van het tablet uitgaat.

Hoe gebruik ik ROTER APC?

Gebruik

ROTER APC tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water worden ingenomen.

Aanbevolen dosering

  • Kinderen van 7 tot 12 jaar: een halve tablet per keer. Maximaal 2 tabletten per etmaal.
  • Kinderen van 12 jaar en ouder: 1 tablet per keer. Maximaal 3 tot 4 tabletten per etmaal.
  • Volwassenen: 1 á 2 tabletten per keer. Maximaal 6 tabletten per etmaal.
*Lees voor gebruik de bijsluiter. Dit middel heeft contra indicaties.
Hoe gebruik ik ROTER APC?
 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Hoe moet ik dit middel bewaren?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen en hoe vaak komen ze voor?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd: Zelden (1 op 10.000 tot 1 op 1000 gebruikers) - verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose (na langdurig gebruik), trombopenie, trombocytopenische purpura en leukopenie - allergieën (exclusief angio-oedeem) - afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht - jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria) - overdosering en vergiftiging - depressie, verwardheid en hallucinaties - tremor en hoofdpijn - wazig zien - oedeem - bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken - duizeligheid, koorts en slaperigheid. Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 gebruikers) - pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen) - overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie. - benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koorts-werende werking). - leververgiftiging - huiduitslag (exantheem) - hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) - donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties (ernstige nierfunctiestoornis, interstitiële nefritis, hematurie, anuresis). - zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties zijn gemeld. Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) - acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom. - hemolytische anemie. Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 6 tot 8 capsules) per dag is leverbeschadiging mogelijk.

Mag ik zomaar stoppen met het gebruik van Roter paracetamol Liquid Caps?

Het gebruik van Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Kan ik ook teveel van dit middel gebruiken?

Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een hoge dosis kan er misselijkheid, braken, buikpijn, bleekheid en een gebrek aan eetlust optreden. Het in eenmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn. Overdosis kan leiden tot ernstige leverschade, coma en dood.

Hoe moet ik de capsules innemen?

De capsule heel doorslikken met voldoende water. De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn in zo laag mogelijke dosering. Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen. De aangegeven dosering per 24 uur niet overschrijden vanwege het risico op ernstige schade aan de lever. Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema. Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat is de aanbevolen dosering?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering: Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar (>55 kg lichaamsgewicht):Zo nodig 1 à 2 capsules (500-1000 mg) per keer, zo nodig iedere 4 tot 6 uur herhalen, maximaal 6 doseringen (3000 mg) per 24 uur. Kinderen en adolescenten: De kinderdosering dient gebaseerd te worden op het lichaamsgewicht, en er dient een passende doseringsvorm te worden gebruikt. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende gewichts- en/of leeftijdscategorie. Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar (30-40 kg lichaamsgewicht):1 capsule (500 mg) per keer, maximaal 3 tot 4 doseringen (1500-2000 mg) per 24 uur. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht):1 capsule per keer (500 mg) per keer, maximaal 4 tot 6 doseringen (2000-3000 mg) per 24 uur. Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

Kan ik autorijden met Roter Paracetamol Liquid Caps?

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Kunnen Roter Paracetamol liquid caps worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding?

Zwangerschap: Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering voor een zo kort mogelijke tijd en in de laagst mogelijke dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Borstvoeding: Hoewel paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Kan ik met Roter Paracetamol Liquid Caps alles eten en drinken?

De inname van voedsel en drinken heeft geen invloed op de werking van paracetamol. Gedurende de behandeling met paracetamol mag geen alcohol worden gebruikt. Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 capsules).

Kan ik dit middel gebruiken naast mijn andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast paracetamol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker voordat u start met het gebruik.

Wanneer mag ik dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch of overgevoelig voor paracetamol of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. U dient dit middel niet gelijktijdig te gebruiken met andere producten die paracetamol bevatten. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Roter Paracetamol Liquid Caps bevat lecithine (dat sojaolie bevat). Indien u allergisch bent voor pinda’s of soja mag u dit geneesmiddel niet innemen.

Waar is Roter Paracetamol te koop?

Je kan de producten kopen bij de drogist, apotheek of Online. Lees altijd voor het gebruik de bijsluiter.

Waarvoor kan ik Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg gebruiken?

Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg wordt gebruikt bij milde tot matige pijn en/of koorts. U kunt Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg gebruiken bij: hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

Hoe ziet Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De capsules zijn witte ovale zachte gelatine capsules. Een capsule bevat 500mg paracetamol. De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstrip-verpakkingen van 10 en een doosje bevat 2 strips (20 capsules).

Wat is Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg?

Roter Paracetamol Liquid Caps 500 mg behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.

Wat is pijn?

Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in je lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar je hersenen en je voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

In de meeste gevallen is paracetamol een goede manier om pijn te bestrijden. Het is te gebruiken bij veel soorten pijn, zoals kiespijn, rugpijn en pijn bij griep. Na een half uur tot 2 uur na inname merk je dat de pijn afneemt.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Wanneer neem ik paracetamol en wat doet paracetamol precies?

Paracetamol stilt de pijn en verlaagt de koorts. Paracetamol kan gebruikt worden bij verschillende soorten pijn, zoals: hoofdpijn, keelpijn, oorpijn, spierpijn en menstruatiepijn. Ook bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Wanneer neem ik ROTER APC/paracetamol/paracof? Wat zijn de verschillen?

ROTER Paracof is paracetamol met coffeïne. Coffeïne kan het pijnstillend effect van paracetamol versterken. ROTER Paracetamol is pijnstillend met het bekende ingrediënt. ROTER APC is een combinatie van acetylsalicylzuur, paracetamol en coffeïne. Acetylsalicylzuur staat bekend om zowel pijnstillende als ontstekingsremmende werking.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Wanneer werkt de ROTER paracetamol?

(Smelt)tabletten werken na een half uur tot 2 uur, zetpillen na 1 tot 2 uur. Gebruik paracetamol alleen als je pijn hebt. Stop als de pijn is verdwenen. Heb je na 2 dagen nog steeds pijn? Ga dan naar de huisarts.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking

Waar is ROTER paracetamol te koop?

Deze geneesmiddelen kun je kopen bij drogisterij en apotheek en online via bijvoorbeeld www.drogisterij.net of www.deonlinedrogist.nl.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Hoeveel dagen achtereen mag je ROTER paracetamol gebruiken?

Gebruik je paracetamol meer dan 14 dagen per maand tegen hoofdpijn? Dit kan juist hoofdpijn veroorzaken. Neem contact op met je huisarts. Als je meerdere weken een hoge dosering gebruikt, heb je een kleine kans op schade aan lever, nieren en/of bloed. Overleg langdurig gebruik met je huisarts.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Vanaf welke leeftijd mag ROTER paracetamol worden gebruikt?

• Paracetamol vanaf 6 jaar

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Wat is de dosering van ROTER paracetamol voor kinderen?

• Kinderen vanaf 6 tot 9 jaar: ½ tablet per keer. Max 4 tot 6 keer per 24 uur
• Kinderen van 9 tot 12 jaar: 1 tablet per keer. Max 3 tot 4 x per 24 uur
• Kinderen van 12 tot 15 jaar. 1 tablet per keer. Max 4 tot 6 keer per 24 uur

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Werkt ROTER paracetamol bloed verdunnend? Kan dit worden gebruikt na het trekken van een tand of kies als de bloeding gestopt is?

Werkt niet bloed verdunnend, paracetamol kan dan ook prima worden gebruikt bij pijn als gevolg van het trekken van een tand of kies.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Kan ROTER paracetamol gebruikt worden met andere geneesmiddelen?

Gebruik niet tegelijk ook andere pijnstillers of griep- en verkoudheidsmiddelen die paracetamol bevatten. Controleer altijd de samenstelling van geneesmiddelen zonder én met recept. Veel medicijnen tegen hoofdpijn, pijn bij griep of verkoudheid bevatten onder andere paracetamol. Als je deze middelen gebruikt naast dit middel heb je kans te veel paracetamol binnen te krijgen.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Kan ROTER paracetamol worden gebruikt tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding?

Tijdens zwangerschap en borstvoeding alleen paracetamol gebruiken op advies van een arts.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Mag ik zomaar stoppen met het gebruik van ROTER paracetamol?

Je kunt op elk moment in één keer met het gebruik van paracetamol stoppen.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Bevat ROTER paracetamol gluten?

Nee (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior)

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Bevat ROTER paracetamol suiker? Geschikt voor diabetici?

Is geschikt voor diabetici (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior).

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Ik heb een koemelkallergie en mag daarom geen producten gebruiken met lactose. Is ROTER paracetamol dan een geschikte pijnstiller voor mij?

Ja (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior)

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Ik volg een natriumarm dieet. Mag ik ROTER paracetamol gebruiken?

Ja (geldt voor ROTER Paracetamol 500mg, ROTER Smelt Paracetamol 500mg en ROTER Smelt Paracetamol 250mg Junior)

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van het gebruik van ROTER paracetamol en hoe vaak komen ze voor?

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

• Medicijnafhankelijke hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan ontstaan als je dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als je het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. Je kunt er zo afhankelijk van worden.
• Overgevoeligheid voor paracetamol. Dit merk je aan huiduitslag, galbulten en een enkele keer aan benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen je arts. Geef aan de apotheek door dat je overgevoelig bent voor paracetamol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat je paracetamol niet opnieuw krijgt.
• Ben je van negroïde afkomst of kom je uit het Middellandse Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat je een aangeboren enzymgebrek hebt (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met je arts. Meld het enzymgebrek ook altijd bij je apotheek!

Raadpleeg je arts als je last hebt van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als je andere bijwerkingen ervaart waar je je zorgen over maakt.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Wat zijn de risico’s van ROTER paracetamol bij verkeerd gebruik (niet volgens de bijsluiter)?

Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: misselijkheid, braken, pijn in de maagstreek, slaperigheid, duizeligheid en diarree. Wanneer te veel paracetamol is gebruikt, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de arts of apotheker.

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.

Kan ik met ROTER paracetamol autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

• Autorijden: Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.
• Alcohol drinken: Normaal gebruik van alcohol is geen probleem. Mensen die overmatig alcohol gebruiken hebben door paracetamol meer kans op leverbeschadiging.
• Alles eten en drinken: Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen (behalve alcohol).

Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.